Finansiranje kupovine

Kreditiranje po najpovoljnijim kamatnim stopama. Od Oktobra 2011. Agencija za nekretnine Novi Dom Bihać je uvrstila novu uslugu u svoju široku paletu usluga, a to je Kreditiranje nekretnina putem ovlaštenih banaka. Agencija za nekretnine Novi Dom može kreditirati Vašu kupovinu nekretnine po najpovoljnijim kamatnim stopama u BiH.  Kamatna stopa se kreće od 5.89% pa na dalje u ovisnosti od kreditnog boniteta osobe koja traži finansiranje nekretnine.

 

Cilj ove usluge je olakšavanje kupcu kupovinu nekretnine na taj način da ulaskom u Novi dom sa ličnom/osobnom iskaznicom i izađete sa ključem nekretnine!

 

Sa nama je kupovina bolja, sigurnija i ljepša!