Savjeti ako mijenjaš

Savjeti ako mijenjaš

 

Zamjena nekretnina u ovom momentu je teža mogućnost u odnosu na prodaju nekretnine, to iz razloga što obje strane pri zamjeni moraju biti zadovoljne, što je veoma teško postići.
Naš savjet je uvijek da prije svega idete sa prodajom svoje nekretnine uz napomenu da postoji mogućnost zamjene, jer Vi sa novcem koji dobijete od prodaje svoje nekretnine, možete da birate nekretninu za kupovinu po vlastitom ukusu, a ne onu koju Vam je neko drugi nametnuo.

Ipak, ukoliko nađete odgovarajuću nekretninu za zamjenu te ste postigli dogovor sa prodavcem, odnosno s drugom stranom koja mijenja, a vrijednosti nekretnina se razlikuju, strana čija nekretnina ima manju odnosno nižu vrijednost od druge nekretnine, plaća razliku vrijednosti nekretnine suprotnoj strani.

Prema važećim propisima, porez na promet pri zamjeni nekretnina ne plaća se u cjelosti, već samo na razliku vrijednosti nekretnine čija vrijednost je veća. 

Naš prijedlog je ipak da prodate svoju nekretninu i sa svojim novcem imate veće mogućnosti pri izboru druge nekretnine koja će za Vas biti idealna.