Usluge

Usluge

Agencija za nekretnine NOVI DOM Bihać ne bavi se samo prodajom i iznajmljivanjem nekretnina, što joj je osnovna djelatnost.

 

Dijapazon usluga koje ista pruža odnosi se i na savjetovanje iz oblasti prava, ekonomije, finansiranja, građevine, pa ček i internet marketinga.

 

Zatim usluge kupovine za kupce;

 

Fotografisanje nekretnina, oglašavanje i promocije, procjena vrijednosti, procjena energetske isplativosti, osiguranja (za prodavaoce nekretnina);

 

Usluge kreditiranja putem ovlaštenih banaka;

 

Usluge uknjižbe za kupce, te prebacivanja režija na novog korisnika;

 

Otvaranje firmi;

 

Usluge renoviranja i izgradnje nekretnina;

 

Rješavanje ličnih dokumenata i ostalih administrativnih poslova.

 

Pored svega toga predstavnici Agencije kao i njeni partneri su vodeći eksperti u akademskim poljima koje zastupaju. Iz svega navedenog proizilazi činjenica da Agencija za nekretnine NOVI DOM  pruža cjelokupan dijapazon usluga koji zaokružuje sam proces kupovine i prodaje!