Union banci odobren kredit od 10 miliona KM za rješavanje stambenih pitanja mladih

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu - \"Ostala domaća pozajmljivanja\", u iznosu od 10.000.000 KM.

Sredstva će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Ova sredstva odobrena su banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).

Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji.

Važno je i da se na ovaj način jača keditni potencijal banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

Također, ovo će doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja usljed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive banke i višestruko povećati efikasnosti korištenja vlastitih izvora, saopćeno je iz press službe Vlade FBiH.